گۆڤار ( گوڵ سوو ) ژماره‌ 103

Category: گوڵ سوو

Date: 2015-11-19T23:18:04+0000

شه‌فه‌ق نيوز/ (103)ه‌مين ژماره‌ی گۆڤار (گوڵ سوو) كه‌فته‌ وه‌ر ديد خوه‌نه‌ره‌يل.

ئه‌ڕا خوه‌نستن گۆڤاره‌گه له‌ێره‌ كرته‌ بكه‌

(گوڵ سوو) ديجيتال