2011-05-11 11:06:50

كويه‌نه‌ێ ئيلام وه‌ی‌ ناوه‌ ناسرياس.

 

٢- كرماشان:

ئه‌ی ناوه‌ له‌ وه‌ زووان هاوردن و نويساننه‌يل ده‌وڵه‌تی وه‌ كرمانشاه نويسياس. وه‌ڵێ له‌ ناو مه‌ردم كورد، وه‌ كرماشان ناوێ تيه‌رن. له‌ كتاوه‌يل مێژوويی ئه‌ڵگردياێگ هه‌ ئه‌وه‌ قه‌ره‌مسين له‌ ناو زووان عه‌ره‌وه‌يه‌ ك هه‌م وه‌ی مه‌مه‌ره‌، خاس وه‌ زووان هاوردنێ هه‌ ئه‌و كرماشانه‌ درسه‌ ك مه‌ردم كورد وه‌ زووان تيه‌رنه‌ی.

كرماشان وه‌رگيرايگه‌ له‌ كرمانجان و وه‌ مانای شار كرمانجه‌يل يا هه‌ كورده‌يل تيه‌يد.

 

٣- سه‌نه‌نده‌ج(سنه‌):

ئه‌ڵگيريای له‌ ناو(سنه‌دژه‌) و وه‌ مانای قه‌ڵای له‌سه‌رخوه‌ی و ناگيريای تيه‌ێد و ئه‌ی شاره و قه‌ڵاگه‌ی له‌ ده‌وره‌ی‌ فه‌رمانڕانين ئه‌رده‌ڵان له‌ كوردسان بنيا نانرياس.

 

٤- پيرانشار: ئاماژه‌ وه‌ ئيڵێگ كورد ئه‌كاد له‌ی ناوچه ژيانه‌، له‌ سه‌ر ئه‌ی ئه‌ساسيشه‌ ناو نرياس.

 

YesIraq
}