2010-11-22 13:01:41

گه‌رمترين پيروزبايیه‌يل خوه‌مان وه‌ل چه‌پكه‌گوڵيگ ره‌نگاوره‌نگ له‌ كويه‌يل سه‌ركه‌ش كوردستان، ئاراسته‌ی براو خوه‌يشكه‌يل (يارسان)يمان كه‌يمن و ئاره‌زووی خاسترينه‌يل ئه‌را ئه‌ی به‌ش جياوه‌نه‌كرياگه‌ له‌ ملله‌ته‌گه‌مان‌ ديريمن.

ئوميدواريمن ك هاتن ئه‌ی عه‌يده‌ بووده‌ مايه‌ی خه‌ير و خوه‌شی و ڕه‌سين وه‌ مافه‌يل ره‌وای ملله‌ته‌گه‌مان وه‌ گه‌شتی و براوخوه‌يشكه‌يل ئه‌زيز ياری وه‌تايبه‌ت و هه‌ميش بووده‌ مايه‌ی بته‌وه‌و بوين رووح برايه‌تی و يه‌كگرتن له‌ ناونی سه‌رجه‌م پێكهاته‌يل كوردستان وه‌بی جياوازی.

سه‌رله‌نوو عه‌يد خاونكار له‌ هاوزووانه‌يل قه‌دردارمان بمارگ بوود.

 

ده‌زگای رووشنهويری و ره‌سانن كورده‌يل فه‌يلی (شه‌فه‌ق)

22/11/2010

FaceIraq
}