2012-04-10 11:55:52
شانۆكار كارۆخ ئبراهيم ئاشكر ئه‌كا ك تازه‌ترين كار گرووپ گه‌نج ئه‌را شانۆ، شانۆنگه‌رى(فره‌نزيكتر بنوڕه‌پيم) ناو ئه‌بادو ئێژێ: وه‌ى زويه‌ نمايش ئه‌كريه‌يد.

له‌ى باريه‌و كارۆخ وتگه‌: ئيسه‌ هايمه‌ يه‌گ خوه‌مان گورجه‌و بكه‌يم ئه‌را يه‌گ ده‌س بكه‌يمه‌ كار شانۆگه‌رى( فره‌نزيكتربنوڕمه‌ پيم) ك له‌ چه‌ن رووژ ئاينده‌ ده‌س ئه‌كه‌يم وه‌ كار پرۆڤه‌و هه‌ له ئاخر ئه‌ى مانگيشه‌ نمايشێ ده‌يم.

كارۆخ ئاماژه‌ وه‌ يه‌ ئه‌ياد ك 12 ئه‌كته‌ر وه‌ل چه‌ن موزيكژه‌ن له‌ى شانۆگه‌ريه‌ به‌شدارى كه‌ن، هه‌ ئيچنه‌يش له‌ درێژى يه‌كێ له‌ شه‌قامه‌يل شار هه‌ولێر نمايش ئه‌كريه‌يد./ش

رووداو