2020-06-27 19:54:19

شەفەق نیوز/ وەڕیەوبەرایەتی تەندروسی هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، خاسەوبوین ٢٢ تووشهاتگ نوو لە ڤایڕۆس کۆرۆنا راگەیان ، تا بڕ خاسەوبویەیل بڕەسێدە ٦٨٩ کەس.
دلۆڤان محمد وەڕیەوبەر تەندروسی هەولێر لە بەیاننامەیگ ك رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ٢٢ بیمار وە کۆرۆنا وەیەکجاری خاسەوبوین، دویای وەرگردن چەودیری پزشکییان لە ناوەندە تەندروسیەگان.
وتیش: تاقێەگان نەمەنن ڤایڕۆسەگە لەلیان چەسپان، وبڕیار دریا ئەرا ماڵەیلیان بچن، و دیاریکرد ک خاسەوبیەیل لە ڤایڕۆسەگە رەسینە ٦٨٩ کەس لە هەولێر.