2020-05-23 14:34:07

شەفەق نیوز/ فڕۆکە‌یل جەنگی تورک، روژ شەممە، گورز ئاسمانی وەشانن له‌ ناوچەیگ مەسیحی نشین لە پارێزگای دهۆک. مەردمیگ وەچەودی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن؛ فڕۆکە جەنگیەگان گورز ئاسمانی وەشانن ئەرا ئاوای هێزانیکی ک فرەیان مەسیحین لە قەزای ئاكرێ له پارێزگای‌ دهۆک.
وەچەودیەگان وتنیش؛ گورزە ئاسمانیەگە شوینەیلیگ کردە ئامانج ک گومان كریه‌ید ئەندامەیل پارتی کرێکاران کوردستانی لەناوی بوود.
ئاوای هێزانیکی وەدەسپیچگ ئەنجامکردن شوینەیل پارتی کرێکاران کوردسان، چەن جاریگ بویەسە ئامانج گورز ئاسمانی فڕۆکەیل جەنگی تورک.