2020-06-22 22:03:33

شەفەق نیوز/ سەرچەوەیگ پزشکی لە پارێزگای دیالە، روژ دووشەممە، خەوەردا لە تۆمارکردن ٣ مردگ و ٣٩ تووشهاتگ نوو وەڤایڕۆس کۆڕۆنا.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ٢٣٢ نموونە تاقیکریا لە تاقێگەیل تەندروسی گشتی لە بەعقوبە، و ئەنجامەگەی دەرچگ وە ٣٩ تووشهاتگ لە قەزاو ناحیەگان پارێزگاگە بەشەوبویە، ٢ لەلیان کادر پزشکیە، و ٣ کادر تەندروسیە. ودیاری کرد ک هەژمارە گشتیەگە لە ٤ ئادار وەرین تا ئیسە بویە ٨٢٠ تووشهاتگ.
سەرچەوەگە هەمیش وت: ٣ مردن لە پارێزگای دیالە تۆمارکریا ، و هەژمارە کەڵەکە گشتیەگە ئەرا مردگەیل لە وەخت تۆمارکردن یەکەمین مردگ لە ٢٢ ئادار وەرین تا ئیسە رەسیە ٤٤ مردگ. لەناویان یەک پزشکە.
وباسکرد ک خاسەوبویەیل ئمڕو دوو کەسە، تا گشت خاسەوبویەیل بوودە ١٤٦ کەس.
سەرچەوەگە ئاماژەدا؛ ٦٣٠ بیمار هانە ژیر چارەسەری لە شوونه‌یل کەرەنتین.