2020-06-16 14:17:04

شەفەق نیوز/ سەرچەوەیگ لە پارێزگای زیقار، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرا کرد لە بەسانن فەرمانگەی تەندروسی زیقار، وهووکار بەسانەگە بردەو ئەرا مردن یەکیگ لە فەرمانبەرەیل فەرمانگەگە وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ ئمڕوو شەوەکی، فەرمانگەی تەندروسی زیقار بەسیا، دویای مردن فەرمانبەریگ لە مەوقەی کارکردنی، وئاماژەدا ک فەرمانبەرە مردگەگە گومان له‌لی كریه‌گ ک تووش ڤایڕۆس کۆڕۆنا هاتگە.
تووشهاتنەگان لەناو کادرە تەندروسیەگان عراق فرەوەبویه‌ و ورەسیە وەرپرسەیل لە دامەزراوە تەندروسیەگان. سەرچەوەیگ پزشکی دویەکە دووشەممە، خەوەردا لە مردن وەرپرسیگ لە تەندروسی پارێزگای بابل له‌وەر تووشهاتنی وە کۆڕۆنا.
جی باسە سەندێکای بزشکەیل عراق، لەوەختیگ وەرین راگەیان ک زیاترین پارێزگا لە ژمارەی تووشهاتگەیل لەناو کادرە پزشکیەگان خوەی؛ بەغداد ١٧٠ ، بەسرە ٣٧ ، ئیجا کەربەلا ٢٧ ، ودیاری کرد ک رێژەی تووشهاتنەگان ئەرا ناونیشانە فەرمانبەریەگان لە چین نیشتەجیەیل نۆرەیی ١٢٢ کەس، ئیجا لە نیشتەجیەیل کۆنە ١١٢ ، و پێشبینی لە بەورزەوبوین تووشهاتنەگان کرد لە روژەیل ئاینده‌.