2020-04-21 16:42:55

شەفەق نیوز/ پولیس پارێزگای نەینەوا روژ سیشەممە، پویچەڵ دو هەوڵدان ژنیگ چل ساڵان کرد، ک تواست خوەی لە پڵ کونەی موسڵ بخەێدە چەم.

سەرچەوەگە ئەرا شەفەق نیوز وت: ک ژنەگە دوبارە هەوڵدا لە دەس ئەندامەیل ئەمن رووبار بوایگ، وداوەزیگە ناو ئاوەگە، وەلی رەسینە پیەو، ودانەی دەس بنکەی پولیس، نەگ ئی جار تره خوەی بکوشی.

 

ووتیش ک هۆی هەوڵدان خوەی کوشتنی بڕی ناکۆکی بویه وەل شویەگەی وەگورەی قسەیلی خوەی.

ئی کارە تیەد دویای چەن روژیگ لە مردن خانم مەلاک زوبەیدی لە نەجەف ک خوەی سزان وەهۆی ناکۆکی وەگەرد شوی.