2019-09-27 11:04:21

شه‌فه‌ق نيوز/ نزيكه‌ى 30 ماڵپه‌ڕ ئه‌لكترۆنى سه‌ر وه‌ حكومه‌ت عراقى هه‌كر كريان.

 

وه‌گووره‌ى چه‌وديرێگ ك شه‌فه‌ق نيوز ئاگاداريه‌، ئه‌و هه‌كركردنه‌ ئمڕوو ئه‌نجام درياگه‌و ماڵپه‌ڕه‌يليگ حكومى كرده‌سه‌ ئامانج و له‌ليانيش وه‌زاره‌ت ناوخوه‌يى و ته‌ندروسى و ده‌زگاى ئاسايش نيشتمانى.

 

جى باسه‌،  "Owned by M4X Pr0 ماكس برو"، ئى پروسه‌ گرته‌سه‌ خوه‌ى و نامه‌يگ ئاراسته‌ كردگه‌ وه‌ ناوه‌ڕوكيگ هاوشيوه‌ ئه‌را ئه‌و ماڵپه‌ڕه‌يله‌ ك هه‌كر كريانه‌.

 

يه‌يش ليستيگه‌ وه‌ ناو ئه‌و ماڵيه‌ڕه‌يله‌ ك هه‌كر كريانه‌و بڕيگيش له‌ليان هاوريانه‌و:

http://google.iq

http://google.com.iq

http://moedu.gov.iq

http://pmo.iq

http://mot.gov.iq

http://ige.gov.iq

http://nsc.gov.iq

http://moh.gov.iq

http://moc.gov.iq

http://moi.gov.iq

http://epedu.gov.iq

http://mod.mil.iq

http://icts.gov.iq

http://mofa.gov.iq

http://mop.gov.iq

http://inis.gov.iq

http://itpc.gov.iq

http://scis.gov.iq

http://ifa.gov.iq

http://mohesr.gov.iq

http://nss.gov.iq

http://mof.gov.iq

http://ceo.gov.iq

http://oil.gov.iq

http://pmo.gov.iq

http://nazaha.iq

http://imn.iq

http://nss.gov.iq

http://nsa.gov.iq

http://cert.gov.iq