2020-06-12 13:31:35

شەفەق نیوز/ سەرچەوەیگ پزشکی وەرپرس، ئمڕوو جومعە باسکرد زیاتر لە ٨٩ تووشهاتگ نوو وە کۆڕۆنا لە پارێزگای نەجەف تۆمارکردن.
سەرچەوەگە خەوەردار ئاژانس شەفەق نیوز کرد، ک ئەنجام تاقیە پزشکیەگان ، تۆماکردن ٨٣ تووشهاتگ نوو لە نەجەف دیارکرد.
وەزارەت تەندروسی و ژینگەی عراق، رووژ پەنجشەمە، تۆمارکردن ١٢٦١ تووشهاتگ و ٣٥٤ خاسەوبوی، و ٣١ مردگ وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لەماوەی ٢٤ ساعەت لە گشت عراق راگەیان.