2020-06-13 12:20:43

شەفەق نیوز/ ریاز عەبدلئەمیر ئەندام شانەی حکومەتی قەیرانەگە لە عراق، ئمڕوو شەممە، ئاشکرای راسیەگە کرد لە کەمی تاقیە تایبەتەگان ئه‌را دیاریکردن تووشهاتنەیل ڤایڕۆس کۆڕۆنا، لە خەسەخانەو وناوندە تایبەت حکومەتیەگان.
ریاز ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ هویچ ساکاڵاێگ لەباوەت کەمی تاقیەگان تایبەت وە ئاشکراکردن ڤایڕۆس کۆڕنا نەیریمن، بەڵکم خوه‌ی وشیوەیگ سروشتی هەسەی لە خەسەخانەیل و ناوەندە تایبەته‌ حکومەتیەگان.
ئەندام شانەی حکومەتی قەیرانەگە هەمیش وت؛ روژانە دەور ١٠ هەزار تاقیكاری ئەنجام دەیمن، وئەیە بەڵگەس ک تاقیەگان هەسەیان، وەبی کەمی لە بەغداد و پارێگاگان.
وەزارەت تەندروسی عراق، روژ چوارشەممە، ١٠ حوزەیران ٢٠٢٠ ، هەسی موڵەت ئەرا تاقیکردن ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە خەسەخانە تایبەتیەگان رەتکرد، ودووپات کرد ک گشت تاقیە تایبەتەگان وە دیاریکردن ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە دامەزراوە حکومەتیەگان وگشت فەرمانگەیل تەندروسی وە بی وەرانوەر ئەنجام دریەێد.