2015-04-14 14:26:10


 سه‌‏نگینى  شه‌‏و  / شانه‌یلمان  خه‌‏ێ
 ئه‌‏ر  هیمان / ئاسووى  بان  كه‌‏ل   /  چه‌و  واز  نه‌‏كه‌‏ێ
 شنه‌‏ى  وا  /  قژ له  سكوت  /  شانه  كه‌‏ێ
 ئه‌‏ر  هیمان  /  زام دورى  / سارێژ نه‌‏بیه   /  ئیٌت  پاییز  نیشته‌‏جاس
 م   زانم
  له  دنیاى  بى  ده‏نگ  شه‌‏و / وه‌‏فر / هزار  جار / تیوڵ زه‌‏یو  ماچ  كه‌‏ێد
 چه‌‏و  گه‌‏رما  / وه  شون پاسار  گه‌‏ردێد
 م زانم  /  دویاى   هه‌‏لٌه‌‏په‌‏لٌه‌‏ى   واران
 هوره  چه‌م  /  گوورانى  لافاو  چرٍید  / ئیل  خه‌‏و  وه كووچ  دوینى
 م  زانم  /   گوناى  ئى  رووژگار دێز و ێزه / چه‌‏مه‌‏راى  شه‌‏وق  ئاگرێگه  / سیه‌‏دار نه‌‏ود
 تونیش  بزان  / ئه‌‏ى   هاو  زوان:
 كوته‌‏ى  دلٌم / وه‌‏خت  خوه‌‏شى
 سوار مه‌‏وج  مه‌‏رخ  كوو
 وه‌‏ره‌‏و  شوێنه  میلكان   شه‌‏فه‌ق  چوود

FaceIraq
}