2015-10-07 19:48:14

نێشته‌‌جی نیه‌ دڵ وه‌ لامه‌وه‌

تا مه‌چوو وه‌ ویر گوزه‌ێشته‌ێ زه‌مان

ئه‌سرم جاری دوو چۆ سه‌ێل واران

خه‌مین مه‌نیشم ده‌ پاێ دیواران

په‌شێو و خه‌مین چۆ گداێ شاران

شه‌که‌ت و بێ‌نز پاێ دیوارانم

چه‌مه‌ڕێ هاتن قه‌وم و یارانم

به‌ڵکم قه‌ومێ بێاێ بنیشیێ ده‌ شانم

که‌مێ ده‌ خوسه‌ بووه‌ێ ده‌ گیانم

بیناییم ته‌مه‌ هه‌واسم نیه‌

ئه‌ر قه‌ومێ بۆنم نیه‌زانم کیه‌

م زانم حه‌تمه‌ن مه‌رگ ها ده‌ په‌ێم

وه‌ هه‌ر جی بچم ئشکار خوه‌ێم

ئه‌جه‌ڵ چۆ سه‌ێاد داێم ها که‌مین

مردن ڕێ حه‌قه‌ هۆچ نه‌ون خه‌مین

هه‌ر که‌س پیر بۆه چمان فانیه‌

یه‌ ئاخر ڕووژه‌ێل زنه‌گانیه‌

پیری! ده‌ مه‌رگم شرین نه‌و کامه‌ت

ئاخر کیشایته‌م وه‌راو قێامه‌ت

یه‌سه‌ بردیته‌م وه‌ سه‌راێ له‌حه‌د

مختاج وه‌ سووره‌ێ حه‌مدم و‌ ئه‌حه‌د

ئه‌گه‌ر مه‌زانی

ئه‌گه‌ر مه‌زانی ئه‌‌هڵ ته‌وفیقم

وه‌ ڕاگه‌ێ ڕاسان فه‌رما ته‌شویقم

ئومێد وه‌ ده‌رگاێ په‌روه‌‌ردگارم

عه‌زاو ئه‌لیم نه‌که‌ێ دچارم

به‌ن به‌ن له‌شم قۆت ده‌ عسیانه

ئومێد وه‌ ده‌رگاێ سڕ سوبحانه

غافر زه‌نووب ژه‌ گشت خه‌تایا

به‌زڵ و به‌خششت مه‌رحه‌مه‌ت فه‌رما

یا ڕه‌ب وێت بڕه‌س وه‌ حاڵ و ده‌ردم

به‌رد وه‌ ئاو مه‌که‌ێ ‌هه‌ناسه‌ێ سه‌ردم

ئومێد وه‌ یا ڕه‌ب شه‌و زنده‌داران

ڕه‌ف فه‌رما نێاز ئومێده‌واران

یا ڕه‌ب جه‌لیل که‌س سڕ مه‌زانا

عه‌بد زه‌لیلم هانا سه‌د هانا

یا ڕه‌ب وه‌ عزه‌ت چوارده‌ مه‌عسوومت

وه‌ زات بێ‌عه‌ێو بێ‌چه‌ن و چوونت

یا ڕه‌ب وه‌ حاجات ئه‌ئمه‌ێ ئه‌تهار

بوگزه‌ر ژه گوناێ به‌نه‌ێ عه‌زاو بار

یا ڕه‌ب وه‌ هورمه‌ت شاێ عه‌ڵه‌مدارت

بوگزه‌ر ژه گوناێ به‌نه‌ێ به‌دکارت

یا ڕه‌ب وه‌ هورمه‌ت ڕه‌سوول ئه‌کره‌م

له‌ێ جورم و گونا دراره‌م له‌ خه‌م

یا ڕه‌ب وه‌ عسمه‌ت فاتمه‌ێ زارا

وه‌ خۆن شه‌هید شاێ که‌ربه‌لا

قه‌سه‌م وه‌ حه‌سه‌ن ئه‌وڵاد ڕه‌سوول

عه‌جز و لابه‌ێ من بکه‌ر وه‌ قه‌بوول

وه‌ زاهدی زوهد زه‌ێنه‌ڵعابدین

به‌نه‌ێ عه‌زاوبار مه‌که‌ره خه‌مین

له کردار وێم چۆن په‌شیمانم

ئاگر جه‌حیم ڕه‌ف که ژه گیانم

حه‌ێ لایه‌زاڵ سڕ سوبحانی

له ده‌رد دڵم هه‌ر وێت مه‌زانی

زوان ستایش حه‌ێ موتڵه‌قه

ئه‌ڵگر ده گیانم ئێ خوسه‌و دقه‌...

سه‌يد على علايى نه‌ژاد

FaceIraq
}