2015-04-15 08:29:14


دهــوڵ  كـــوتا
زاگرۆس  چراخان  كـــه‌ن
زاڕوو   باشـــوور
له  بــه‌غــدا  چه‌و  واز كردێــه


عه‌لی حسین فه‌یلی

FaceIraq
}