2017-02-28 10:37:00
بابه‌ک ده‌وله‌تی
 
گرتن ، بەسانەم ، تا لە حەڵقم شین و وەێ باێ
ڕمیانە کوڵم ، تا چەوەیلم، هەر کزەێ باێ
 
ڕمیا قڵاگەم ، بان ئەنودێ کەم بمینــێ
مشتێ خەڕگ ، هاوە دەسم، وسیامە، «کەێ» ، باێ
 
پف کە ، لە ئێ سازە ، چەمەر باێە لوا بوو
یە ڕوژ° ئاغا میڕەوە ، بیلا ڕمەێ باێ
 
داخم ئڕاێ ، ئەو سەرسواری ماینە چەرمێ
داخم ئڕاێ مردن، نیەزانم ، وەێرە کەێ باێ
 
سیمێ لە لیم کیشانە تا مردن دەنگم ناێ
وسیامە تا ، یەێ واێ خوەشێ لە مڵک° رەی باێ
 
هە چاخ کەم ، ئێ چوخە ، تا بۊنم چە بوودن
وسیامە تا لە دارەگان ، بو زەردە بەێ باێ
 
وریا خەفم، دەورم گرن ، ئەر هوشمەو نەو
بڕنەو کوڵێ، هەڵگرتمە ، تا وەخت° خوەێ باێ
FaceIraq
}