2016-12-13 19:22:00

حبیبوللا به‌خشوده

ت چیته دە دە‌ورم ،م ئاور وته‌م دێرم
میلاق لێڵاوی دە نام چه‌م دێرم

 ئاسارە‌م ئاجریاس،ئاز دڵم بریاس
وە حە‌زره ت عباس،خوەم داخ خوە‌م دێرم

هە م قە‌ێس دێوانە ، هە‌م له یل بێ وانه
هە م داخ په روانە،هە م ئه سر شە‌م دێرم

ئاخ و خه‌م وکە وومڕ،ژان و ژیەر و ئاگڕ
دە‌ێ جوورە چێشته یلی، هه فتا ڕه قه‌م دێرم

شیره‌ی په ژارە ێ دۆر،خامە خه‌م و زە‌نجیر
ئەر وەرژه سوبحانە سه ر بیته ڵە‌م دێرم

 ڕوژان قه ڵاێ وە ێ دەنگ ،شاوان هسار تە نگ
 چۆ دۆ، سێاتی ڕە نگ ،دە شوون خوە‌م دێرم

جوور" قڵاوێزان" ،خۆنالی "مێران"
جوور" گه چان" ژان هشکی" شه ڵه‌م "دێرم

FaceIraq
}