2018-01-21 16:19:00

وە گەرد تۆ شێعر م، گیان دووارە گردێیە

بێیانێگ پڕ وە ئمێد، جیی ئێوارە گردێیە

سینەم هاتەسە دەنگ و خۊن وە ناو رەگم دەوێ

سوور و شادی هاتێیە، شوون پەژارە گردێیە

شەوق نووڕینێ نەۊ و چاو وە ئشارە بێخەوەر

یەسە وە گەرد تۆ هەم شەوق ئشارە گردێیە

خێیاڵێ نەۊ وە سەر و دڵ، رەنگ هۊچ رەنگێ نێیاشت

عەجەو ئی دڵە هەم، رەنگ گلارە گردێیە

جۊ گوچان قامەت چەمۊ شکیاۊ قەوارە و قامەتم

یە گشتێ لوتف تۆنە قامەت قەوارە گردێیە

کەفتێ و پاخسێ بی ئی دڵە وە گیاند قەسەم

وە وەختێ تۆ  هاتییە شێوەێ سووارە گردێیە

سەید یونس هاشمی