2017-07-02 15:43:00

ئه‌ێ وڵات سه‌رفه‌رازم، خاك پاكت گه وهه‌ره

خوه‌رئه‌ڵات و خوه‌رنشينت گه‌نج ياقووت و زه‌ره

هه‌م ده باشوورت خوه‌شيمن، هه‌م ده باكوورت مه‌سيم

وێژه وێژه‌ێ خاك پاكت، ئاز  دڵ، فام  سه‌ره

سه‌وزه ده‌يشتت چۊ بهه‌ێشت و به‌رزه نامت چۊ فه‌ڵه‌ك

هه‌ر كه‌سێ باوڕ نيه‌كه‌ێ بۊ باێ وه ئێ ده‌شت و ده‌ره

هه‌ر جى دۊنى نشاتێ، پڕ ده لاڵه و نه‌رگسه

هه‌ر جى دۊنى سه‌‌راوێ، مه‌ڵوه‌ن نيلووفه‌ره

بوو خوه‌ش عه‌تر و عه‌بيرت، پێچياگه ده وڵات

كوو كووه خه‌رمان مشك و، واێ شه‌ماڵى شه‌ن كه‌ره

ئه‌ور ماته‌م ، تووز خه‌م، گرمه‌ێ گرى، خرمه‌ێ خوسه

تا ئه‌به‌د بووگه نسيو هه‌ر كه‌سێگت به‌دگه‌ره

ئه‌ر قه‌زاسه، ئه‌ر به‌ڵاسه، كول قه‌زاگه‌ردانتيم

دۊر بوو داێم ده گيانت هه‌ر چگه شوور و شه‌ره

ئيمه ئه‌وڵاده‌ێ ئومێديم ئه‌هڵ ئێڵ روژنای

ئه‌سڵمان ئاساره‌سه، بن چينه‌مان مانگ و خوه‌ره

زاهر سارايى

FaceIraq
}