2013-12-29 12:12:06

 

سه‌وزه ده‌يشتت چۊ بهه‌یشت و به‌رزه نامت چۊ فه‌ڵه‌ك

هه‌ر كه‌سێ باوڕ نيه‌كه‌ێ بۊ بای وه ئێ ده‌شت و ده‌ره

هه‌ر جی دۊنی نشاتێ، پڕ ده لاڵه و نه‌رگسه

هه‌ر جی دۊنی سه‌‌راوێ، مه‌ڵوه‌نْ نيلووفه‌ره

بوو خوه‌ش عه‌تر و عه‌بيرت، پێچياگه ده وڵات

كوو كووه خه‌رمان مشك و، وای شه‌ماڵی شه‌نكه‌ره

ئه‌ور ماته‌م، تووز خه‌م، گرمه‌ی گری، خرمه‌ی خوسه

تا ئه‌به‌د بووگه نسيو هه‌ر كه‌سێگت به‌دگه‌ره

ئه‌ر قه‌زاسه، ئه‌ر به‌ڵاسه، كول قه‌زاگه‌ردانتيم

دۊر بوو دایەم ده گيانت هه‌ر چگه شوور و شه‌ره

FaceIraq
}