2017-02-28 10:40:00

۱

په‌ری  هه‌م سه‌ر ده لیم شێوان و کوشته‌م

وه خیزه‌و چگ ئه‌ڕا باوان و کوشته‌م

په‌ری وه دۊری و داخ گرانێ

سخانم بن وه بن تاوان و کوشته‌م

۲

نه شه‌و دێرم نه خه‌و دێرم نه هاڵێ

وه یانگ جوورم و وێنه‌ێ  مناڵێ

هه‌وا ناجووره تا کوو باڵ بگرم

نه قول دێرم نه په‌ڕ  دێرم  نه باڵێ

۳

ده کۊچه چه‌پڵه‌رێزانه بچیمن

ده‌زۊرانی کوڕ خانه بچیمن

رمه‌ێ دوهڵ و هڕه‌ێ ساز و سه‌مایه

بێا سۊره ده ئی بانه بچیمن

 

 حه‌یدر علی شفیعی

FaceIraq
}