2015-11-02 09:10:45

خــەمــو, خــوسـەو , پـەژارەگـان تـیـەن ئەو دیــارم ئــەر بــچـی.

کــــورپــەێ دڵم, پــەڵپد گرێ.ئــمشـەو مــەچــو ,بـلاونەێ

وەنــه لـــه شـــونــد ، بـــێ زوان.خـــەو کــــەیـده ژارم ئـــەر بـــچـی

دڵ خـــۊنــه و ،ســـیــنەم ئـــاه ســەرد،چــەوەیـل گـریانن،وه خـەمد.

م ،وەێ شـــەوەیـل بــێ کـەسەو ، کـــی بــود وه یــارم ئــەر بــچـی.

ئـــێ کــەوتــــر زەخــمی دڵە .پـــەنا وه مـــاڵد بـــردێه.

ئـــۊشـێ ئــەگەر تـەنــیـام بـخـه ی.نـیـەگـرێ قــەرارم ئــەربــچـی.

ئـــەێ مـــەس مەیخانەێ دڵ پــڕ کـه پــیـاڵەم وەو مــەیـه.

ئــەر سەر نــەکــیشـم وەێ شــەوه.تا ســوو خــومــارم ئــەر بــچـی.

ئـــمشــەو مــەکــه.دڵواپــەســـم.بــێ .ت. تــەنــیـاو و بــێ کــەسم

گـــوش بــێه وه دەردەیــل دڵم.دراێــد. هـــاوارم.ئـــەر بــچــی

كه‌ره‌م ره‌زا فه‌تاحيان

FaceIraq
}