2016-09-06 18:54:51

هەم «قەزاق ڕووسیێ» تا سوو منەی شەنگ کەێ له شانم

                                      

یەێ ئەمِنیه تا وه سوو ئاگر نەێه نخشەێ زەۊەیلەو

یەێ ئەمنیه چەن شەوه کیشگ دەێه کۊچەیل بانم

ئاسمان کەفته دەس یەێ بڕ غڵای سەرد سیەێ گیژ

پڕ له سەربازەیل گیژن چۊ قڵا باڵەیلگانم

هەر دەسێگم خنجەر تیژیگه ئەمما دەێ له خوەم هەم

یا بڕێ پا یا بڕێ سەر یا بڕێ لەێنو زوانم

کەس نەزانس گ م خوەم ئاواره گەێ تەنیاێ وڵاتم

کەس نەزانس گ م خوەم ئاوارەگەێ بێ ئاسمانم

کشوەر بێ خاونێگم والیەیلم درمنەیلن

عەسک رۊ دیوار سەرد ڕۊسیەیلن «میر» و «خان»م

چۊ هەڵەت چووڵم وەلی پڕ له خێاڵ شێوێاێم

خەو ئەگەر نەۊنم، چمانێ خاکەرو ئاوارەگانم

بێ بلیت ڕەیلەگان ڕۊ وه سوو بۊمه. بزانن!

هەر قتارێ تێ منەی ئاواره کەێ له خاک گیانم

جلیل آهنگرنژاد

FaceIraq
}