2014-04-23 16:40:39

 

هه‌ێ ئه‌ور پڕ واران كه‌و، گرمه‌هڕه‌يلد وا بكه

تا گه‌ر بتووقن كيه‌نيه‌يل، ئه‌ڕا مه‌ڵاقه‌ وشكه‌گان

قاڵێگ بكه وه‌ مل سه‌ر هه‌رچێ نه‌هات و نامه‌يه

زويخ چنگ كۆتاسه كووڵمان، خه‌م ها قه‌ڵاگوشانمان

يه هه‌م دوواره هاتنه، مه‌ڵاێكه‌ته‌يل شه‌وی سيه

هه‌م قاڵ و بووڕ باڕێان، خه‌و وه چه‌وه‌يلمان په‌ڕان

به‌وره‌و بنووڕه‌ وا چه‌كه‌ێ، وه‌و گه‌رده‌ڵه گويچانێه‌و

هه‌ر‌چگ ماڵه دا له‌ زه‌وی،هه‌ر‌چگ داره‌يله ڕمان

شه‌و قيژنێدو هه‌ر خوه‌نێ:"كور و شه‌ل و قاميشه‌گه‌م"

وه‌و داسيووله‌يل چه‌فتێه‌و،هه‌ر چێ په‌ل داره شكان

بنووڕه ئی زه‌خم كه‌وه، چوی كه‌فتێه‌سه ژێر چه‌وم

"مرده‌زماگه"ێ هووز شه‌و، يه‌ێ شه‌و ده‌سێگ وه‌ليم وه‌شان

دی كه‌ێ توايدن بايدنه‌و، «مرده‌زماگه» بڕمنێ

ئه‌وسا بنه‌يمه شوونده‌و، وه هه‌ڵپه‌ڕين و چه‌پ كۆتان

بويشيم يه ئه‌و «روسه‌مه‌سه» ک ماڵێ ها له‌لاێ خۆدا

ك هات و خۆڕياده سيه‌ێ، ك هات و هووز شه‌و ڕمان

هه‌ێ كوومه نوير خه‌يوه بی، بنووڕه ئی بان زه‌ويه

ده‌سه‌يل روی وه ئاسمان، ته‌نيا تۆ له خۆدا توان

FaceIraq
}