2015-04-02 18:28:36

هامه‌ خه‌وه‌ر ده‌ نام خاو، گلێ خووم گلێ خراو

وه‌ختێ چه‌مه‌یلێ چۊ شراو ته‌نگ سه‌رم چه‌كانگه

باخ وه‌هاره‌ سینگێ سینگ زرک زینگێ

زرده‌ به‌یێ په‌ل ئاخس و سێوێ په‌ل ئاوه‌شانگه‌

وه‌ختێ دوئا ئڒا م كه‌ێ بریه‌یلێ ها ده‌ نام یه‌ك

وه‌ختێ ك دوژمین م دێ قنجگ چه‌م خه‌فانگه‌

گڕگڕێ خوو دێگ ئه‌و سه‌رێ سه‌روه‌نه‌ خوو سوس ئه‌و كه‌رێ

نه‌وا منی بێگ ئه‌و سه‌رم قه‌ێوه‌نه‌ تون جه‌ڕانگه‌

بڕێ دۊه‌تن وه‌ مه‌یلمن كورپه‌ كه‌ژاڵ و له‌یلمن

هه‌ر یه‌كێ ژان وه‌ یه‌ێ فه‌نێ ماڵ سێ كه‌س ڕمانگه‌

مێنگه‌ نووار دۊرێان ئاز قولم ژه‌ بن بڕی

سه‌رده‌ سه‌راو هۊرێان مه‌زگ سه‌رم ته‌زانگه‌

سه‌ر و مله‌یل به‌رزێان زڵف ده‌ له‌رزه‌ له‌رزێان

شه‌نه‌ێ شه‌ماڵه‌ ته‌رزێان باخ و به‌رم رزانگه‌

ئه‌مان ده‌ نامێان كه‌سێ ک گیسه‌گه‌ێ ڕه‌سن وه‌سێ

ده‌ هه‌ر ملێ ده‌ هه‌ر ده‌سێ دەس م ئه‌و جه‌ڕانگه

وه‌ م نه‌كه‌ی ت قه‌ژمه‌ری ک ڕا چوه‌ شێت خوه‌ت كه‌ری؟

هن یه‌سه‌ ک چۊ په‌ری زامه‌تێ وه‌م ڕه‌سانگه‌

ئه‌و چه‌م سه‌رمه‌س ڕه‌شه‌ ‌ئه‌و چه‌م بێ سورمه‌ خوه‌شه‌

ئاگرێ خس ده‌ ئێ له‌شه‌ ک دووزه‌ق ئه‌ڵكزانگه‌

م چۊ بزانم یه‌ دڵه‌ وه‌ختێ دڵم هشكه‌ ده‌ خۊن؟

م چۊ بزانم یه‌ سه‌ره‌ وه‌ختێ سه‌رم شێوانگه‌؟

دلێ دێرم خوه‌شێ بكه‌ن به‌ختێ دێرم ڒه‌شێ بكه‌ن

دیه‌ر چوه‌ دێرم به‌شێ بكه‌ن؟ ک پۊتگه‌م ته‌كانگه‌

 

س: تاقوه‌سان

FaceIraq
}