2016-12-12 17:27:00

 

کۊچــــه‌یل دڵته‌نگی هه‌م پایلم وه‌ره‌و خوه‌ێان به‌ن

قســـــه‌ کۊنه‌ێ به‌تاڵ بی دواره وه یادمه‌و خه‌ن

نیــه‌زانم ئی کۊچه‌یله ئه‌ڕا هه‌رگز نیــــه‌گۊریه‌ن؟

شه‌که‌تی رێ له گیـــانم ئه‌ڕا هه‌رگز ده‌ر نیه‌که‌ن؟

هه‌رچێ وه‌ئی چه‌وه‌یله ئۊشــــم ده‌مێگ بوه‌سیـــه‌ن

دۊنــــم چه‌وه‌یل به‌سیـــام رۊ له کۊچه‌یل خه‌م نه‌ن

تاقه‌تم دی نه‌مه‌نێه  وه خودا وه ده‌س خـوه‌م نیه

چه‌بکه‌م خه‌ڵاسی نه‌ێرم له ده‌س کـۊچه‌یل پڕ که‌ن

پایلم ته نیایی هه‌ر چن وه‌ره‌و کــۊ‌چه‌یل دڵته‌نگ

خوه‌زه‌و پایله بشکیـــــه‌ن وه‌ره‌و کۊ‌چه‌یله‌م نه‌وه‌ن

ئه‌ێ ئاسمان تو دی چه‌س چه‌ود هه‌م نایده‌سه یه‌ک

نه واریدن نه یه‌ێ ده‌م وا بــــــو چه ود وه‌گـوڵخه‌ن

ئاره‌زوو ئه‌ر تیــــه‌یده لام ساتێ تـــواێ بێـه‌ی کام

ناونیتگ دنیــــا بڕێ له ناو کــۊچه بـــــوومه په‌ن

ئاخر زانــــم وه‌ئێـره وه بێ‌قه‌پ‌قاڵ ده‌ر نێـــــه‌چم

کــــۊچه‌یل دڵته‌نگی هه‌م دڵم وه‌ره‌و خــوه‌ێان به‌ن

 

ئه‌حمه‌د ئه‌ڵماسی

 

FaceIraq
}