2014-10-09 11:44:25

(له رووژهه‌ڵات تیه‌م، وه‌ره‌و رووژئاوا چم)

یه سه‌ر و بنْ قسیه‌ێ سه‌ره‌ورده‌یلْ مه‌ته‌ڵه‌یله.

له‌و شه‌وه ك خه‌و دیم په‌روانه‌ێگ له سه‌ر كه‌لاكێگ باڵه‌وازی كرد؛

هه‌ر ئێوارگان مرم و به‌یانان زینێیه‌و بووم

نیه‌توام بخه‌فم

های دويه‌ت رووژهه‌ڵاتی!!

نه سووربۆن سووری سه‌ر گوونات له هؤرم برد و

نه ورسای وه‌ره‌سه‌ێ كه‌وكه‌وی چه‌وه‌یلد هات

ئیفڵ‌یش وه دیه‌فلی سه‌ر ئه‌ڕا داڵاهووێ ده‌رويند چه‌مان

شانزه‌لیزه شانزه ساڵ پیرم كرد

له رووژئاواترین شه‌ونێیه‌مه‌گاێ دنیاوا راد نؤسم.

های دويه‌ت رووژهه‌ڵاتی!!

ئه‌گه‌ر خودایش چه‌نه ت دووس بێیاشتام، گیچه‌ڵێگ نێیاشتم

لێره‌ خودا سایه نه‌ێرێ و سێوه‌رْ تنیش سێویاێیه

گیفانم پڕه له هؤچ و دڵم پڕه له به‌ژن و باڵات

هه‌ناێ هؤرد كه‌م؛ سه‌رپه‌رتؤ به‌ردینْ ئی ئاسمانه خوناو كه‌ێد و

هه‌ناێ ناود به‌م؛ شه‌راو له ده‌مم وارێد

خه‌مْ ئه‌بروو، خه‌مْ ئابڕؤ له هؤرم به‌ێد

ها هؤرد:

(ده‌سماڵێ پڕ كه‌م له هه‌نار و به‌ێ – جڵه‌وكیشێدم تا وه ملیه‌نه‌ێ )

هزار مله‌ێ مافه‌ته لێ داێ بڕیم

م چووڵ بڕیم و شار وه جی هیشتم و ت

شار بڕید و ژیار ئه‌وجی هیشتی

ئیسه كی شاواز كیشده؟ پووڕێ مانگ و هساره‌یل جڵه‌وشاهی راد بژه‌نن:

- شاواز شاوازْ دويه‌ت رووژهه‌ڵاتی؛ هه‌واخواێ نه‌مرێ (ئـ‌.ا.ك.ۆ) -

های دويه‌ت رووژهه‌ڵاتی!!

دی له ئاو و ئاوینه رخم چوو؛ ئمڕوو له هؤرد بمینێ

گاهس هه‌ر ئی رووژه، رووژْ به‌خت و جه‌ختْ ت بوو

ت هاو رازْ شلێر و شیلان و شه‌وبووی و م هاو ره‌گه‌زْ ده‌رد و سه‌رد و به‌ردم

ت سووماره له زێد و زیلان و زه‌لان دیری و سێوانێگ له برمه‌هه‌ڵاڵه و م:

                   پرويسنه‌كێگم ك له زاكان وه‌فر و سایه‌قه هاتمه

                         سێوانه‌گه‌م سێوه‌ێ ته‌نیا داره‌گه‌ێ سێویاێ له خه‌مه

وه‌ڵام؛

... دڵنیام له وه‌هارْ بانان هزار سێوانْ داره‌ڕا كریاێ دێرم.

س: هه‌ساره‌

}