2016-06-26 21:52:14

دوير بگرم له‌ ده‌نگ ژاوه‌ژاو ئاده‌ميزاد

تيه‌نگ دونيايگم بيده‌نگ

بگريده‌مه‌ باوه‌ش

دونيايگ نه‌ك جوور هه‌ر دونيايگ

به‌ڵكوو وه‌بی ئه‌وه‌گ گفت بيه‌م

بناسێده‌م،

ئه‌سر چه‌وه‌يلم بماڵێد

وه‌رج له‌وه‌گ بگيرم

به‌شداری خه‌م و دڵته‌نگييم بكا

يه‌ گشت خواستيگمه‌ ك ئيسه‌ توامه‌ی

نه‌ك چشتيگ تر..

ترس ديرم هه‌ر ريێگ بگرمه‌ وه‌ر

ڕيێگ شه‌كه‌تم بكا

ئازارم بيه‌ێد،

وڵه‌كه‌تم بكا

زه‌ره‌د له‌ليم بيه‌ێد وه‌رجه‌ ئه‌وه‌گ وه‌قانجازم بوود

هه‌ر وه‌و خاتريشه‌ بڕێار دام له‌يرا بووسم

له‌بان تويله‌ڕی چه‌وه‌ڕێكردن

شايه‌ت ئه‌و ئينتزاره‌ دريژه‌ داشتوود

شايه‌تيش تاويگ بوود

خوه‌زيه‌ويش شه‌مه‌نده‌فه‌ريگ وه‌لاما ڕه‌ی بوود و ...

بووه‌ێده‌م ئه‌را دونيای خوه‌م

ئاشتی كه‌مال

FaceIraq
}