2014-03-24 15:03:06

 

تْ چـۊ به‌ڕه‌زاێ ته‌رکْ تازه‌ ڕه‌وز

کیشایده‌ له‌ سه‌ر ئه‌وریشمْ سـه‌وز

هه‌ر شـه‌و شه‌ماڵ تێ ده‌ێ له‌ده‌ماخد

وه‌ شه‌ونم شوورێ په‌لــوه‌چ وشاخد

چـۊ گـــڵا له‌ جــه‌ورْ زه‌لان رزیامـــه

چــۊ داوْڵ له‌ بـرجْ خــوه‌ر داڕزیامــه‌

چـۊ نانْ که‌فتـــێ کووانــێ کزیامــــه‌

وێنــه‌ێ په‌ته‌سـوو په‌ت‌په‌‌ت سزیامـه‌

تْ چـۊ بـــه‌ڕه‌زاێ تـه‌رکْ تــازه‌ ڕه‌وز

کیشایده‌ له‌ ســـه‌ر ئـــه‌وریشمْ ســــه‌وز

هه‌ر شـــه‌و شه‌ماڵ تێ ده‌ێ له‌ده‌ماخد

وه‌ شــه‌ونم شــوورێ په‌لـوه‌چ وشاخـد

وه‌ڵنگه‌ وشکه‌گه‌ێ سه‌ر له‌ لێ شێویاێ

له‌ هه‌ناسه‌ێ ســــــامْ گه‌رمه‌سێر سزیـــاێ

نامه‌وقه‌ وشـک بـۊ بێ تـــاوان ڕزیـــاێ

یا ره‌بی هـۊچ وه‌خت چـۊ مْ وه‌پێ نــــاێ

تْ چـۊ بـــه‌ڕه‌زاێ تـه‌رکْ تـــازه‌ ڕه‌وز

کیشایده‌ له‌ ســـه‌ر ئــه‌وریشمْ ســـه‌وز

هه‌ر شــــه‌و شه‌ماڵ تێ ده‌ێ له‌ده‌ماخد

وه‌ شـه‌ونم شــوورێ په‌لـوه‌چ وشاخــد

بێگـانــه له‌ خـوه‌م بێـــزار له‌ خێشـم

که‌س نیه‌که‌ێ مه‌ڵهه‌مْ ده‌رده‌‌یـلْ ڕیشــم

ئـه‌گـــه‌ر بزانـم ڕووژێ پــه‌ل کیشـــم

سه‌د سـاڵ سییه‌ وه‌ێ ده‌رده‌و نیشــــم

تْ چـۊ بــه‌ڕه‌زاێ تـه‌رکْ تـــازه‌ ڕه‌وز

کیشایده‌ له‌ ســه‌ر ئــه‌وریشمْ ســـه‌وز

هه‌ر شــه‌و شه‌ماڵ تێ ده‌ێ له‌ده‌ماخد

وه‌ شــه‌ونم شــوورێ په‌لـوه‌چ وشاخــــد

رووژگار سه‌رد زه‌مانـــه‌ێ ناجوور

وازی چه‌واشه‌ێ چاره‌نۊسْ کوور

په‌لوه‌چـم شـْکان، ساقم کرد کولــــوور

کرده‌م وه‌ ماواێ مار و مـــه‌ل و مـــــــــوور

تْ چـۊ بــه‌ڕه‌زاێ تــــه‌رکْ تــــازه‌ ڕه‌وز

کیشایده‌ له‌ سـه‌ر ئــــــه‌وریشمْ سه‌وز

هه‌ر شـــــــــه‌و شه‌ماڵ تێ ده‌ێ له‌ده‌ماخد

وه‌ شـــــه‌ونم شــــــــوورێ په‌لــوه‌چ وشاخــــد

ئه‌گـه‌ر چـۊ وه‌هـــــــار بـــــــۊده‌ میــــه‌وانــــم

نه‌سیمْ هه‌نـــــاس وه‌رد بـــــه‌ی لـه‌ گیـــانم

له‌ خه‌ێـــــــــاڵم بـــــــووه‌ێ جـــــزرْ زمسانــــم

مه‌ر ئه‌وسا ســه‌وز بوو چه‌تر وسه‌ێوانــــم

تْ چـۊ بــــــــــه‌ڕه‌زاێ تــــه‌رکْ تـــــــازه‌ ڕه‌وز

کیشایده‌ له‌ ســـــــــه‌ر ئــــــه‌وریشمْ ســــــــه‌وز

هه‌ر شـــــــــه‌و شه‌ماڵ تێ ده‌ێ له‌ده‌ماخد

وه‌ شـــــه‌ونم شــــــــوورێ په‌لــوه‌چ وشاخــــد

FaceIraq
}