2017-04-10 13:34:00

خێاڵ یــــاخیه‌گه‌ێ ده‌ردم هه‌ر شه‌و

له هووز دارســــانێ زه‌ردم هه‌ر شه‌و

م یه‌ێ عومره له ناومه‌رزان كــه‌‌ڵهوڕ

له فێر ئه‌و چه‌وه‌یله گه‌ردم هه‌‌ر شه‌و

***

له ئێ ئێڵه چه‌ود بێخـــاونه‌و خوه‌ێ

گه‌ن و گووتاڵ خاسی ئاژنه‌و خوه‌ێ

بچڕ هووره‌ێ له قوڕن بێكــه‌سی دڵ

شمـــــــاڵ دارسانه‌یل لاونه‌و خوه‌ێ

***

چراخ گه‌وراێ وه نزێگ هاتێێه

مــــــاسی لیق قرمزێگ هاتێێه

مینگه نـــــه‌وارؤیه وڵات كه‌ڵهڕ

دوواره عــه‌ێد نه‌ورزێگ هاتێێه

***

له باڵاێ م چمان خه‌م لاریــــــــاسه

چــــــــه‌ود واران ئـــاگر وه م داسه

م یـه‌ێ عومره له ناومه‌رزان چووڵێ

هــــــه بێكه‌سی له لام داكــاسیاسه

***

وه‌ره‌و لاێ مه‌ڵوه‌ن داخه‌یل خه‌س چێ

وه‌لێـــــا چێ كونه‌ێ هؤرم بڕه‌س چێ

بزان دنیــا وه بێ چه‌و ت پـــــه‌شێوه

بزان دنیا وه بێ چه‌و ت له ده‌س چێ

***

د داوان چــه‌و مه‌س ئاهوو منیدن

گوڵ سه‌روێنه‌گه‌ێ لوو لوو منیدن

چراخ ئاسمـــــــــــــــانه‌یل بڵێنی

هه ت داڵاهوو و شـــاهوو منیدن

***

تاڵێگ مه‌چیرم و له فێر ت بڕیــــــامه

تــــــا عومر دێرم وه بێ چه‌ود له‌ێوامه

بێكه‌س له بن كه‌شه‌یل بانان گوم بؤم

دونیــــــا وه ته‌ماێ چه‌وه‌یل ت دانامه

مۆعین شاوەیسی

FaceIraq
}