2014-10-10 15:17:33


ئيلامم، كرماشانم
زوڕواتيه‌م، جه‌سانم
م خانه‌قين و به‌دره‌م
مه‌نده‌لی و گێڵانم

بيلا دۆشمن بزانێ
ته‌نيا نييه‌ كوبانێ

باشوور ڕووژهه‌ڵاتم
به‌ش خوار وڵاتم
قه‌ڵاقيڕان و په‌ڕاو
م مانشتم ، كه‌ڵاتم

بيلا دۆشمن بزانێ
ته‌نيا نييه‌ كوبانێ

لوڕ و له‌ك و كه‌ڵهوڕم
ئاگر گه‌رم و گوڕم
سه‌نگه‌ره‌گان شاێه‌تن
كوردم و شێره‌كوڕم

بيلا دۆشمن بزانێ
ته‌نيا نييه‌ كوبانێ

شه‌نگ وه‌كووڵ بڕنه‌و له‌شان
ئه‌ر پا بنه‌م وه‌ مه‌ێدان
خاك كوردستان ئه‌ڕا
داعش كه‌مه‌ قه‌ورسان

بيلا دۆشمن بزانێ
ته‌نيا نييه‌ كوبانێ

ئه‌ڕا ژنه‌فتن فايل ده‌نگی ئی شعره‌ له‌ێره‌ كرته‌ بكه‌‌

FaceIraq
}