2014-03-16 14:37:55

 

نیه گه‌ردێ بۊشم ، له چه‌رخ زووان

هه‌ساره‌ێ به‌ختم، فه‌ڵه‌ك هه‌ڵگران

سیمورق هاتێێه، گل یه‌ی كه‌ێ ڵه قاف

وه ئاه و ناڵه ، هه‌م له‌سینه‌ێ ساف

ده‌س خه‌م سه‌رتیل ئاسمان كرده و

لوره‌ێ پیره‌مه‌رد ،كزه‌ێ شووانه

چه‌پ بۊدن ، چه‌بۊد ، چه‌رخ زه‌مانه

خودا خوه‌ێ گیرس ،‌زه‌رتشت وه‌ڕۆ ڕۆ

هه‌م كۆچ كورده‌یل ، دریا وه‌ره‌و كۆ

ناڵه‌ێ چه‌مه‌ری ، زاگرۆس ،‌گرده‌ وه‌ر

سه‌حه‌ری ژه‌نن ،‌ئه‌ڕاێ بێ خه‌وه‌ر

هه‌م باڵا به‌رزه‌یل ، په‌ڵنگێان بڕیا

شه‌ۊ سیه له وه‌ر ،‌داڵاهو كریا

كه‌ڵڕ له له‌چگ ،‌ئه‌ڵوه‌سا كوته‌ڵ

كوچگ تێده و ده‌نگ ، بۊ وه‌ مه‌ته‌ڵ

ژنه‌یل وه‌تن له‌، قوڵ گه‌رمه‌شین

وه‌یه‌ بنۊسن ، له‌رۊ كه‌له‌شین

له‌قه‌ێ بێ‌ستۊن، فه‌رهاد بكه‌نێ

پامۆره‌ێ دڵگیر باربُد بخوه‌نێ

كه‌ڵڕ و هورام ، دی نیه‌كه‌ن هوره

له خوسه‌ بار كه‌ێ مه‌ل ئه‌هوره

ته‌مۊره‌ێ گوران ،‌له خه‌م بژه‌نێ

به‌رگ سه‌وز له‌وه‌ر ، وه‌هار بكنێ

شاهۆ شین كه‌ێدن ، سیروان ناڵه ناڵ‌

بی‌ستۊن له خه‌م ، سه‌ری بۊ خاڵ‌خاڵ

تافه‌ی تاق ‌وه‌سان ، نیشته‌سه‌ كزی

وه‌نه‌وشك نه‌چه‌قی‌،‌ وه‌نه‌و‌شه‌ ڕزی

هه‌ناسه‌ێ زه‌رتشت قه‌لاجه‌ ڕمان

دیه چۊ خه‌م پشت ،‌ داڵاهۆ چه‌مان

مژی سۊره‌ ته‌م ،‌داڵ له داڵاهۆ

په‌ڕێ له سیمورق هه‌ڵكزان شاهۆ

شاپه‌ر سیمورق ، شنه‌ێ تێ وه گوش

مانش بێ هۆش ، تیه‌رێدن وه‌هوش

نیشت له هه‌له‌بجه ،‌ مه ل ئه‌هووره

كارێ دی نه‌كرد شاپه‌ڕ له‌و ئه‌وره

FaceIraq
}