موبارەکد بوود!

شفق نيوز

وەلى هەمان ئى ژیانە ئەزموونەیل فرەوفراوانیگ لەتى پەیا بوود ک هیلیدەمان هەمیشە وە وژدان ووەگوورەى ئەو متمانە کار بکەیمن ک شایەت لە ئاخرەو وەنەف و بەرژەوەندى خوەمان بشکیەیدەو، و هەرگیز چەو نەوڕیمنە مەردم نامەرد و گەن و بەدڕەوشت و نەکەیمنەیانە نموونەیگ ک لەسەربنەماى ئەوان هەڵسوکەفت و ڕەفتار بکەیمن و هەمیشە کارخوەمان وەدروسى تا سەر بووەیمن، و لەوە دڵنیا بویمن ک خاسى قەت گوم نیەود و خراویش ئاکامى هەر وەک خوەیە..

ئەرا ئەوەگ نموونەیگ لەى باوەتە باریمن تا مەسەلەگە ئەرادان نزیکەو بکەیمن ئى وەسەرهات کوڵە ئەرادان هاوردیمنە، بەشکەم بوودە مایەى دوبارەهویرەوکردن لە هەڵسوکەفت و ڕەفتارەیل ژیانمان.

ئویشن ماڵسازیگ بوى لە کۆمپانیایگ کارکردیاد... وەختى چویە ناو سن وساڵەو داوا لە خاوەن کۆمپانیاگە کرد تەقاوتى (خانەنشینى) بکەید؛ تا باقى عومرى وە ئارامى و ڕەحەتیەو وەل ژن ومناڵەیلیەو بووەیدە سەر.

خاوەن کۆمپانیاگەیش هەوڵ وەلیەو دا تا لەى بڕیارە واز بارید؛ هەتا وتەپى مەعاشەگەد زیادکەم... وەلى کابرا رازى نەوى و پاداگرد لە بان بڕیار خوەى.

خاوەن کۆمپانیاگەیش ناچار بوى تەقاوتى بکەید، وەلى مەرج نا وەرى... ئەویش ئەوە بوى ک یەک ماڵ فرە خاسیگ ئەراى بسازید ک ئەراى دووسیگ عەزیز خوەى توایدەى، و وەختى ئیکارە ئەنجام بیەید دى هویچ لەلى نیەتواید وتەقاوتى کەید.

کابراى ماڵسازیش ناچار بوى و وەزوور وەى کارە رازى بوى؛ و چوینکە زانست ئەیە دویاکارە ک ئەرا خاوەنکارەگەى ئەنجامى بیەید، هات کارەگە وەهەرچوینیگ بوود ئەنجامدا، ئەنجامیش ماڵیگ ناشرین سازى تاگەر جاریگتر خاوەنکارەگە داوا لەلى نەکەید وەردەوامى بیەیدە کارکردن لە کۆمپانیاگەى...

وەختى کارەگەى تەمام کرد و چوى ئەرا لاى خاوەنکار و وتە پى ئمڕوو دویارووژ کارکردنمە لەى کۆمپانیا؛ چوینکە ئەو کارە ک داواى لەلیم کردید تەمام بوى و ماڵەگە ئەراد سازیم و یەیشە کلیلەیل ماڵەگە، وەلى لەى وەختە و دویر لە خەو وخەیاڵ کابراى ماڵساز، خاوەنکار وت ئى کلیلەیلە بیلە لاى خوەد و ئەو ماڵیشە ک سازیدەى تواستم بکەمەى دیارى کۆمپانیاگەمان ئەرا کارمەندیگ ک عومر خوەى وەلمانەو پیر کرد: موبارەکد بوود!!