تيشه‌ نه‌يه‌ن له‌ ڕيشه‌دان..!

شفق نيوز

فه‌يلی ڕيشگ ملله‌ت كوردن؛ وه‌لی له‌وه‌ر مه‌مه‌ره‌يل جياوازيگ فره‌ كه‌س هه‌ن ك دگان وه‌ی ڕاسيا نانه‌ن و له‌هه‌مان وه‌ختيش كه‌سه‌يليگ هه‌ن ك خاون وژدانه‌يل زينگن و ئه‌ی ڕاسيه‌ قه‌بوول ديرن. وه‌لی له‌يره‌ ئه‌وه‌‌ گرنگه‌ ك ئه‌وانه‌گ هه‌ميشه‌و وه‌رده‌وام باس له كوردبوين يا نه‌وين كورد فه‌يلی كه‌ن كين..؟! ئايا كه‌سه‌يليگن ك باوه‌ڕ وه‌ مێژوو ملله‌ته‌گه‌يان ديرن؟! يا تا ئه‌وره‌ باوه‌ڕ وه‌مێژوو كورد ديرن ك وه‌ل نه‌ف و به‌رژه‌وه‌نديه‌يليان بگونجيه‌ێ!!!

كه‌سه‌يليگن ك وژدانيان دايمه‌ جوور جامه‌كيگ هاله‌وه‌ر چه‌ويان يا ترس له‌ هه‌قيقه‌ت، نايليده‌يان له‌ناو جامه‌ك وژدانيان خوه‌يان وه‌دی بكه‌ن، له‌وه‌ر ئه‌وه‌گ جامه‌ك، ته‌نيا چشتيگه‌ ك وه‌ل ئنسان ساف وسايقه‌و هويچ وه‌ختيگ و وه‌هويچ قيمه‌تيگ ئاماده‌ نيه‌ دروو وه‌لمانا بيه‌ێد؛ ئايا كه‌سه‌يليگن ك باوه‌ڕ وه‌ وشه‌ی هه‌ق ديرن يا ئه‌را ئی وشه‌يشه‌ سنوور تايبه‌ت دانانه‌ تا ئه‌گه‌ر ئه‌و سنووره‌ بوه‌زنێ وه‌ ناهه‌ق له‌ قه‌ڵه‌می بيه‌ن، ئايا كه‌سه‌يليگن ك كورد فه‌يلی جوور ڕيشگ ملله‌ته‌گه‌يان ناو له‌لی به‌ن،يا ڕيشگ كورد وه‌ كارتيگ زانن ك هه‌ر وه‌خت وه‌كاريان باێد گشت كه‌سيانيمن و ئه‌گه‌ريش وه‌و جووره‌ نه‌ود، تيشگه‌يليان وه‌ زووان تيژ كه‌ن و وه‌شكيه‌نه‌ ڕيشگ دار كورد ك چه‌نای چه‌ن ساڵه‌ خوه‌ی برديه‌سه‌ قويلايی خاك تا ئی داره‌ له‌شوين خوه‌ی جويله‌ نه‌كه‌ێد و ڕووژ وه‌ ڕووژ وه‌ره‌و كه‌شكه‌شی ئاسمان سه‌ری به‌رزه‌و بكه‌ێ.و هه‌زاران ئايای تر...

فره‌ن ئه‌و كه‌سه‌يله‌گ تيشگ وه‌ده‌س نا‌كفنه‌ گيان ئه‌ی ڕيشگ قايمه‌، وه‌لی وه‌داخه‌و، ئه‌وانيش تا ئيسه‌ ده‌س نه‌وردنه‌ تووزيگ ئاو بكه‌نه‌ پای ئی داره‌ تا ڕيشگه‌گه‌ی وشكه‌و نه‌ود و هێز و توانای خوه‌ی له‌ده‌س نه‌يه‌ێد. ئه‌ی ڕووژه‌يله‌ ڕيشگ كورد (كورد فه‌يلی)، وه‌ تيشگه‌يل تيژ فره كه‌س زه‌خمدار ئه‌كريه‌ێ و هاوار بيده‌نگیی گووش دنيا كه‌ڕ كردگه‌،وه‌لی هيمان هه‌ر له‌شوون خوه‌ی جويله‌ نه‌كرديه‌و ڕازيش نيه‌ود جويله‌ بكه‌ێ، چوينكه‌ ناخوازێ چه‌وپووشی له‌ ڕه‌نج و زه‌حمه‌ت ئه‌ی هه‌مگه‌ی ساڵه‌ بكه‌ێ ، له‌وه‌ر ئه‌وه‌گ دڵی وه‌ ئه‌وه‌ خوه‌شه‌ ك ڕه‌نج چه‌نای چه‌ن ساڵه‌ی وه‌ زايا نه‌چييه‌و داره‌گه‌ی به‌ر(هه‌رێم كوردستان) گرديه‌و ئيسه‌يش ئاماده‌س وه‌ل گشت ئه‌و فشار‌ خاكه‌ ك درياسه‌ ملياو ئه‌و هه‌مگه‌ی زه‌خم ساڕيژنه‌كرياگه‌ ك هاله‌ جه‌سه‌ی و ئه‌و هه‌مگه‌ی تينگيه ك لێوی شه‌ق شه‌ق و زووانی هشكه‌و كرديه‌، هه‌ر خوه‌ی بكه‌ێده‌ قوربانی ئه‌را ئه‌وه‌گ داره‌گه‌ی هه‌ميشه‌ پڕ سه‌مه‌ر بوود. وه‌لی بيلا ئه‌ی ڕاسيه‌ بزانيم سه‌بريش هه‌رچه‌نێ فره‌ بوود، ڕووژيگ وه‌سه‌ر تيه‌ێ و بيلا دی له‌يه‌ زياتر تيشه‌ له‌ ريشه‌ی خوه‌مان نه‌يه‌يم...!‌